دکتر بابک جوانمرد

دکتر بابک جوانمرد

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتیمتخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری تناسلیفلوشیپ پیوند کلیه

سنگ کلیه
سنگ کلیهسنگ کلیه یکی از شایع ترین بیماری هاییست که جامعه امروزی را تحت تاثیر قرار داده است و میزان شیوع آن برحسب سن و جنس و محل زندگی بین 15-1% گزارش شده است و سالانه میزان شیوع آن در حال افزایش میباشد.

سرطان پروستات
سرطان پروستاتپروستات غده ایست که در جلو مثانه قرار دارد و مجرای ادراری از میان آن عبور میکند.این غده فقط در مردان وجود دارد و با افزایش سن اندازه آن بزرگتر میشود. در بعضی از افراد سلولهای سرطانی در داخل این غده رشد میکنند و باعث ایجاد سرطان پروستات میشوند.
زود انزالی
زود انزالیقبل ازعمل دخول ویا مدت کوتاهی بعد از دخول می باشد و ممکن است منجر به تجربه جنسی ناخوشایند و نارضایتی جنسی هر دو طرف شود. زود انزالی یکی ازمشکلات شایع جنسی مردان می باشد که تقریبا تمام مردان در دوره ای از زندگی جنسی خود با آن مواجه می شوند.

رزومه کوتاه از دکتر بابک جوانمرد

  • ورودی۱۳۷۶ پزشکی عمومی دانشگاه شهید بهشتی
  • ورودی ۱۳۸۵ رشته اورولوژی دانشگاه شهید بهشتی
  • فلوشیپ پیوند کلیه سال۹۳.۹۴ لبافی نژاد
  • عضو هیت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سال ۹۰ در بیمارستان شهدای تجریش
  • نفر اول بورد تخصصی رشته اورولوژی کشور سال ۹۰
  • دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • استاد نمونه دانشگاه در سال۹۳و ۹۲