Bladder Stones
Bladder Stones
Bladder Stones
Bladder Stones

سنگ مثانه

سنگ مثانه یکی از بیماری های سیستم ادراری میباشد که ناشی از تجمع مواد معدنی و تشکیل بلور سنگ داخل مثانه میباشد یا ناشی از مهاجرت سنگهای کلیه و حالب و تجمع آنها داخل مثانه میباشد.

چه عواملی باعث تشکیل سنگ مثانه میشود؟

میزان شیوع سنگ مثانه از سنگ کلیه کمتر میباشد معمولا افرادی که دچار سنگ مثانه میشوند دارای یک عامل زمینه ای میباشند که باعث عدم تخلیه مناسب ادرار میشود و مدت زمان ماندن ادرار داخل مثانه بیشتر میشود این عوامل عبارتند از:

 • تنگی مجرای ادراری
 • بزرگی پروستات در آقایان
 • عفونت ادراری مکرر
 • مثانه های عصبی
 • وجود جسم خارجی داخل مثانه مانند سوند ادراری
 • رژیم غذایی نامناسب و بدون پروتئین بخصوص در کودکان

علایم سنگ مثانه چیست؟

 • سوزش وتکرر ادرار
 • درد زیرناف
 • وجود خون در ادرار
 • ناتوانی در ادرار کردن
 • درد حین ادرار

عوارض عدم درمان سنگ مثانه چیست؟

 • عفونت ادراری مقاوم به درمان
 • تنگی مجرای ادراری بدلیل دفع مکرر سنگ و آسیب به مخاط مجرای ادراری
 • سرطان مثانه بدلیل تحریک مداوم جدار مثانه

روشهای درمان سنگ مثانه چیست؟

برای درمان قطعی سنگ مثانه باید همزمان با درمان سنگ عامل زمینه ایجاد کننده آن را نیز از بین برد.برای مثال درصورتیکه بزرگی پروستات عامل تشکیل سنگ باشد باید پروستات بیمار عمل شود و اگر بیمار تنگی مجرا دارد باید مجرای ادراری بیمار نیز ترمیم شود.

یکسری روشهای جراحی برای درمان سنگ مثانه وجود دارد:

 • جراحی باز: در سنگ های بسیار بزرگ و مواردی که همزمان باید پروستات بیمار نیز عمل شود
 • جراحی از طریق برش کوچک روی پوست(PCCL)
 • سنگ شکنی از طریق مجرای ادراری با استفاده از لیزر
 • سنگ شکنی از طریق مجرای ادراری با استفاده از دستگاه سنگ شکن