واریکوسل

واریکوسل به اتساع و پیچ خوردگی غیرطبیعی شبکه وریدی بالای بیضه ها گفته میشود.شیوع آن زیر 10 سال نادر میباشد اما در بالغین جوان 15%و در مردان نابارور30-40% گزارش شده است و در کسانی که سابقه بارداری دارند اما در حال حاضر نابارور هستند(ناباروری ثانویه) شیوع 70% گزارش شده است.

علایم واریکوسل

واریکوسل اغلب نشانه ای ندارد و اکثر بیماران بدنبال ناباروری تشخیص واریکوسل برای آنها مطرح میشود. اما یکسری علایم غیراختصاصی برای آن مطرح شده است که عبارتند از:

1-رگهای متورم و پیچ خورده بالای بیضه

2-برامدگی های بدون درد درون کیسه بیضه

3-احساس سنگینی و درد بیضه درگیر بخصوص هنگام انجام فعالیت های سنگین و افزایش فعالیت های روزانه در انتهای روز که با استراحت و دراز کشیدن بهتر میشود

varicocele
varicocele

دلایل واریکوسل

اختلال در کارکرد دریچه های وریدهای طناب بیضه باعث بازگشت نامناسب خون از بیضه و درنتیجه تجمع خون در وریدهای بیضه میشود و باعث تورم و بزرگ شدن وریدهای این ناحیه میشود.واریکوسل عموما به آرامی پیشرفت میکند و اغلب در سنین بلوغ شکل میگیرد به همین دلیل علایم بالینی کمی ایجاد میکند.و در مردان 15 تا 25 سال شایعتر میباشد و معمولا در سمت چپ دیده میشود اما امکان دارد در هر دو بیضه مشاهده شود.

در بعضی موارد بدخیمی های داخل شکم عامل ایجاد واریکوسل میباشد که در موارد زیر باید به آن شک کرد:

1-واریکوسل که فقط بیضه راست را درگیر کرده باشد.

2-واریکوسل که حین دراز کشیدن از بین نرود.

3-واریکوسل در سنین کودکی

عوارض واریکوسل

واریکوسل میتواند باعث کوچک شدن بیضه شود.همچنین میتواند باعث نازایی در مردان شود و علت این عامل تاثیری منفی واریکوسل بر روی فرایند اسپرم سازی در مردان میباشد.

تشخیص واریکوسل

تشخیص قطعی واریکوسل با معاینه توسط پزشک اورولوژیست انجام میشود و انجام سونوگرافی کالرداپلر از عروق بیضه نیز کمک کننده میباشد.

واریکوسل بر اساس شدت آن در معاینه به سه دسته تقسیم بندی میشود:

گرید1:ورید هنگام زور زدن قابل لمس باشد

گرید2:وریدها در حالت ایستاده قابل لمس باشد

گرید3:وریدها در حالت ایستاده قابل مشاهده باشد

واریکوسل ساب کلینیکال با معاینه قابل لمس نیست اما سونوگرافی تشخیص داده میشود.این نوع واریکوسل نیاز به درمان ندارد.

درمان واریکوسل

واریکوسل درمان دارویی ندارد و تنها درمان آن درمان جراحی میباشد.واریکوسل زمانی نیاز به درمان دارد که باعث نازایی فرد شده باشد و روی آزمایش اسپرم بیمار تاثیر منفی گذاشته باشد و یا باعث کاهش سایز بیضه شده باشد و یا علایم شدیدی از جمله درد برای بیمار ایجاد کرده باشد.

روشهای درمان جراحی واریکوسل شامل روش جراحی باز که از طریق برش کوچک 4-2 سانتی متری روی پوست انجام میشود و عروق مبتلا به واریکوسل  بسته و قطع میشود.روش دیگر روش جراحی لاپاروسکوپیک میباشد که در واریکوسل های دوطرفه انجام میشود و روش دیگر روش امبولیزاسیون از طریق پوست میباشد که روش هزینه بری میباشد و میزان شکست درمان بالاست.

varicocele
varicocele