prostate cancer

سرطان پروستات

سرطان پروستات پروستات غده ایست که در جلو مثانه قرار دارد و مجرای ادراری از میان آن عبور میکند.این غده فقط در مردان وجود دارد و با افزایش سن اندازه آن بزرگتر میشود. در بعضی از افراد سلولهای سرطانی در داخل این غده رشد میکنند و باعث ایجاد سرطان پروستات میشوند. سرطان پروستات شایعترین سرطان…

Kidney Stone

سنگ کلیه

سنگ کلیه سنگ کلیه یکی از شایع ترین بیماری هاییست که جامعه امروزی را تحت تاثیر قرار داده است و میزان شیوع آن برحسب سن و جنس و محل زندگی بین 15-1% گزارش شده است و سالانه میزان شیوع آن در حال افزایش میباشد. علت ایجاد سنگ کلیه چیست؟ سنگهای سیستم ادراری و بالطبع سنگ…

Early ejaculation treatment

زود انزالی

زود انزالی زود انزالی (انزال زودرس) چیست؟ زود انزالی، انزال کنترل نشده قبل از عمل دخول و یا مدت کوتاهی بعد از دخول می باشد که با تحریک بسیار کم جنسی و قبل از ارضاء شدن شریک جنسی اتفاق می افتد. زود انزالی (انزال زودرس) ممکن است منجر به تجربه جنسی ناخوشایند و نارضایتی جنسی…