بیماریهای مربوط به کلیه

Kidney Stone

سنگ کلیه

سنگ کلیه سنگ کلیه یکی از شایع ترین بیماری هاییست که جامعه امروزی را تحت تاثیر قرار داده است و میزان شیوع آن برحسب سن و جنس و محل زندگی بین 15-1% گزارش شده است و سالانه میزان شیوع آن در حال افزایش میباشد. علت ایجاد سنگ کلیه چیست؟ سنگهای سیستم ادراری و بالطبع سنگ…

سرطان کلیه

سرطان کلیه سرطان کلیه ، علائم و درمان آن کلیه ها عضو های لوبیا شکلی هستند که پشت روده ها و در دوطرف ستون فقرات قرار دارند و وظیفه خارج کردن سموم ومواد زاید در خون را برعهده دارند.کلیه ها مانند دیگر اعضای بدن مستعد سرطانی شدن هستند و به هرگونه رشد غیرطبیعی سلول های…